Sind-Værestedet

STOPPESTEDET ODENSE

 

Stoppestedet er et værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende.

 

Meningen med Stoppestedet er først og fremmest at have et sted, hvor sindslidende synes, det er rart at være, og det sociale samvær har første prioritet. Der er en café, hvor man kan købe kaffe, kage og varm mad. Der afholdes forskellige aktiviteter, som man kan deltage i, hvis man har lyst. Der holdes fester i løbet af året. Til festerne serveres alkohol, men til hverdag kan man ikke købe alkohol.

 

Organisation
Stoppestedet er en selvejende institution, der driver et værested for voksne sindslidende. Driften af Stoppestedet betales af Odense Kommune i henhold til indgået driftsoverenskomst. Stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, fra brugerne af Stoppestedet og fra Odense Byråd.

Bestyrelsens formand: Karen Thomsen fra SIND.

 

Hvem kan modtage tilbudet?
Mennesker med sindslidelse eller psykiske problemer.

 

Sådan får man tilbudet
Ved at møde op i Stoppestedet.


Aktiviteter

  • Café- og værested for sindslidende
  • SINDs telefonrådgivning
  • Ungegruppen - særligt mødested for unge
  • Tid til Forandring - et recoverymødested for brugere på vej ud af psykiatrien 
      

Andre aktiviteter

Der arrangeres ture ud af huset af forskellig slags.
 

Brugerindflydelse
Dagligdagen i Stoppestedet tilrettelægges af Husrådet, som består af brugere, medarbejdere og Stoppestedets leder.

 

Personale og frivillige
Der er ansat 4 medarbejdere og herudover er der tilknyttet en række frivillige og brugermedarbejdere, som sammen med brugerne får stedet til at fungere.

 

 

 

 

Stoppestedet Odense © 2014 • Jernbanegade 24B 5000 Odense C • Tlf 66 19 03 26 • info@stoppestedet.dk

www.stoppestedet.dk