Bestyrelsen består af Formand Brian Skov Nielsen, en medarbejderrepræsentant, en SIND-repræsentant, et medlem udpeget af Byrådet, en frivilligrepræsentant og to brugerrepræsentanter. Den daglige leder er sekretær.