Bliv frivillig på Stoppestedet

Hvordan bliver du frivillig hos os?

Du kan udfylde vores Spørgeskema til nye frivillige elektronisk her eller udfylde og sende det til os.

Når vi har modtaget dit ansøgningsskema, vil vi indkalde dig til en samtale med en koordinator. Til samtalen vil vi snakke om hvilke opgaver man kan hjælpe med som frivillig hos os, og sammen tale om spørgeskemaet, samt besvare evt. spørgsmål du måtte have.

Som ny frivillig vil man altid følges med erfarne frivillig de første par gange. Den første tid som frivillig bruges til at både du og vi afklare om det er de rigtig frivillig job for netop dig. For de flest finder vi over tid frem til de rette opgaver, men det står selvfølgelig også alle frit for, at melde fra til opgaverne til en hver tid.

Vi har en fast procedure hvor vi udfylder en samarbejdsaftale, hvor du bl.a. skriver under på tavshedspligt. Nogle gange om året afholder vi introduktionsaftner for nye frivillige, man forventes at deltage i en indenfor det første halv år.

De afholdes løbende møder for frivillige ca. hver 4- til 6. uge, afhængig af hvilken frivilliggruppe man er en del af. Alle frivillige har mulighed for at modtage supervision, tilbuddet er frit, men det er vores ønske at alle frivillig gør brug af tilbuddet med jævne mellemrum.

Har du spørgsmål forud for ansøgning, så er du altid velkommen til kontakt frivilligkoordinator eller ansatte.

Frivillige gør en forskel

Spørgeskema til nye frivillige i Stoppestedet Regi.

Dine oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive læst at personale fra Stoppestedet.

Frivilligkoordinator
Camilla Hviid, Jernbanegade 24b, 5000 Od. C
E-mail: cahv@odense.dk