Cafefrivillige:

Man kan være frivillig i vores åbne anonyme værested, hvor opgaverne bl.a. er, at være imødekommende overfor vore gæster og hjælpe med praktiske opgaver i forhold til at drive vores cafe.  De frivillig møder ind enten eftermiddag eller aften, og sammen med personalet finder man ud hvad dagens opgaver er. Man hjælper bl.a. med at madlavning og oprydning, small talk, spil eller andre aktiviteter sammen med gæsterne.

 

Telefonrådgivningen:

Her fra lokalerne i Odense besvarer frivillig og ansatte hver dag telefoner for Sinds Landsdækkende Telefonrådgivning. Som frivillig er du et medmenneske at tale med og din opgave er at lytte og evt. guide videre til andre hjælpeforanstaltninger. Du vil altid kunne søge støtte og vejledning ved en fagperson.

 

ÅbentSINDs ungegruppe:

Onsdag aften mødes unge frivillig og unge med en psykisk sårbarhed i vores ungelejlighed i Jernbanegade. Som frivillig her er man med til at skabe rammerne om socialt samvær, man spiller spil, snakker om almindelig unge ting, ser en film eller går ud i byen f.eks. i biffen eller på cafe.
Du kan også melde dig som følgeven for en ung med psykisk sårbarhed. Som følgeven støtter du en ung i at komme ud og være social, til badminton, i en socialforening eller måske et fitnesscenter. Du bliver matchet med en ung hvor I umiddelbart har en fælles interesse. I planlægger selv hvor og hvornår I skal mødes, det forventes at I mødes ca. hver eller hver 2. uge.

 

Besøgsven:

Sindnettet har en gruppe frivillige besøgsvenner, som besøger ensomme mennesker med psykisk sårbarhed. Koordinatoren for tilbuddet matcher frivillig og borgere og støtter op i en opstart, her efter planlægger man selv aftaler. Det forventes at man besøger sin ”ven” hver eller hver 2. uge i 1-2 timer. Da man arbejder alene, har vi sørget for at der er rig mulighed for, at mødes med de andre besøgsvenner til sparring og socialt samvær.

 

Peer to Peer:

Du kan blive frivillig i Peer to Peer Odense, hvis du har egne levede erfaringer med psykiske lidelser, og er kommet så langt i din egen proces, at du har overskud og lyst til at bruge egne erfaringer i støtte og inspiration for andre.
Du kan indgå som peer-guide i et individuelt mentorskab eller du kan medvirke i sociale aktiviteter, f.eks. walk and talk gruppe, samvær med unge på et kollegie i Odense eller i vores mødested for gamere. Alle frivillige Peerguide kommer til en matchsamtale inden opstart og skal gennemføre vores 34 timers uddannelsesforløb. Læs mere på vores hjemmeside: www.peertopeerodense.dk

 

Skibhus Kabyssen.

Skibhus Kabyssen er en spiseklub for mennesker med psykisk sårbarhed, som er start af en gruppe borgere som ønskede nogle at spise og hygge sig sammen med. Som frivillig i Kabyssen har du til opgave at tilberede mad til en gruppe på ca. 10-15 mennesker, der er altid min. 2 frivillig på opgaven. Mens man laver mad, spiser og vasker op, hyggesnakker man om løst og fast. De mødes hver tirsdag fra kl.16-20 i en social cafe i Kochsgade.

 

Handy Mænd:

I samarbejde med Odense kommune hjælper en gruppe handy mænd til med praktiske ting på nogle af byens bosteder og samværstilbud. Som handy mand, kan man f.eks. hjælpe en borger med at hænge en hylde op eller lappe en cykel. Det kan også være at samværstilbuddet trænger til at få fejet havegangen, eller nogle småreparationer. En stor del af opgaven som handy mand er også at få en snak og en kop kaffe med de mennesker man møder.

 

De gode ideer:

Vi er altid åbne for gode ideer fra vores frivillige, det kunne være du havde lyst til at lave et musikhold eller en teamaften om afrikansk kultur og mad eller besøg nogle af byen fritids- og kulturtilbud. Kontakt os også hvis du har en særlig interesse i at sætte noget i gang hos os.