Cafefrivillige:

Man kan være frivillig i vores åbne anonyme værested, hvor opgaverne bl.a. er at være imødekommende overfor vores brugere og hjælpe med praktiske opgaver i forhold til at drive vores cafe.  De frivillige møder ind enten eftermiddag eller aften, og sammen med personalet finder man ud hvad dagens opgaver er. Man hjælper bl.a. med at madlavning og oprydning, small talk, spil eller andre aktiviteter sammen med brugerne.

 

 Aktivitetsfrivillige:

På Stoppestedet, har vi altid en lille flok af frivillige, som ønsker at kommer her på deres helt egen måde. Vi har blandt frivillige som har sin egen musikgruppe og en der afholder Banko. Hos os kan du komme med dine gode ideer til en aktivitet og vi hjælper gerne med få den gjort til virkelighed, vi har rigtig højt til loftet og rigtig mange ting kan lade sig gøre.

 

Telefonrådgivningen:

Rundt om i landet sidder der mennesker som er psykiske sårbare eller pårørende til en, for hvem det betyder meget at kunne få et medmenneske i røret. Telefonrådgiverne sidder parat, de lytter og støtte de mennesker som ringer.

Her fra lokalerne i Odense besvarer frivillig og ansatte hver dag telefoner for Sinds Landsdækkende Telefonrådgivning. Som frivillig er du et medmenneske at tale med og din opgave er at lytte og evt. guide videre til andre hjælpeforanstaltninger. Du vil altid kunne søge støtte og vejledning ved en fagperson.

 

ÅbentSinds ungegruppe:

Unge mennesker søger ungefællesskaber, også mennesker som har en sårbarhed. I vores ungetilbud, både besøgsvenner og ungegruppen, har det stor betydning at det er unge der møde unge.

Onsdag aften mødes unge frivillig og unge med en psykisk sårbarhed i vores ungelejlighed i Jernbanegade. Som frivillig her er man med til at skabe rammerne om socialt samvær, man spiller spil, snakker om almindelig unge ting, ser en film eller går ud i byen f.eks. i biffen eller på cafe.

Du kan også melde dig som følgeven for en ung med psykisk sårbarhed. Som følgeven støtter du en ung i at komme ud og være social, til badminton, i en socialforening eller måske et fitnesscenter. Du bliver matchet med en ung hvor I umiddelbart har en fælles interesse. I planlægger selv hvor og hvornår I skal mødes, det forventes at I mødes ca. hver eller hver 2. uge.

 

Peer to Peer:

Du kan blive frivillig i Peer to Peer Odense, hvis du har egne levede erfaringer med psykiske lidelser, og er kommet så langt i din egen proces, at du har overskud og lyst til at bruge egne erfaringer i støtte og inspiration for andre.

Du kan indgå som peer-guide i et individuelt mentorskab eller du kan medvirke i sociale aktiviteter, f.eks. walk and talk gruppe, samvær med unge på et kollegie i Odense eller i vores mødested for gamere.

Alle frivillige Peerguide kommer til en matchsamtale inden opstart og vi opfodrer til at man deltage i Peerguideuddannelsen. Læs mere på vores hjemmeside: www.peertopeerodense.dk

 

Skibhus Kabyssen.

Skibhus Kabyssen er en spiseklub for mennesker med psykisk sårbarhed, som er start af en gruppe borgere som ønskede nogle at spise og hygge sig sammen med.

Som frivillig i Kabyssen har du til opgave at tilberede mad til en gruppe på ca. 10-15 mennesker, der er altid min. 2 frivillig på opgaven. Mens man laver mad, spiser og vasker op, hyggesnakker man om løst og fast. De mødes hver tirsdag fra kl.17-20 i en social cafe i Kochsgade.