Stoppestedet er et tilbud til borgere i Odense kommune om at kunne være i et åbent, anonymt mødested, hvor man møder støtte og forståelse med henblik på en bedre trivsel i hverdagen.

Stoppestedet er en selvejende institution under landsforeningen SIND, hvor driften finansieres af Odense Kommune i henhold til indgået driftsoverenskomst. Stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, medarbejdere, brugere og frivillige af Stoppestedet samt Odense Byråd.

SIND arbejder for at fremme fysisk og psykisk sundhed, fordi vi mener, at psykiatriske og sociale indsatser skal indgå i en enhed, og fordi vi tror på, at det er muligt at komme sig af en sindslidelse.