Til daglig er Stoppestedet styret af leder Birgit Boding, fem medarbejdere, der er tilknyttet caféen, en hel masse frivillige, et antal timelønnede konsulenter, der yder telefonrådgivning, én deltids sekretær, én deltids koordinator, der hjælper som bisidder, én medarbejder, som arbejder med udvikling af frivillighed i Stoppestedet samt Odense Kommunes socialpsykiatrisk tilbud.

I cafeen kan du møde Dorte, Silje, Rhonda, Trine & Christian

Daglig leder

Daglig leder Birgit Boding

e-mail: bbhan@odense.dk
Tlf: 66 19 03 26/23 41 45 61

Sekretær

 Sekretær Inge

Vores koordinatorer, der kan hjælpe dig

Koordinator for frivillige: Camilla Hviid

e-mail: cahv@odense.dk
Tlf. 51169665

Koordinator for ÅbentSIND: Silje Rousseau Bødker

e-mail: aabentsind@stoppestedet.dk
Tlf. 22740510

Hanne-Madsen-Koordinator-5-e1488142251984-200x300 (3)
SindNettet koordinator: Hanne Madsen

e-mail: sindnettet@stoppestedet.dk
Tlf. 27498658

Koordinator for bisiddere: Trine Gandrup

e-mail: malene.n@sind.dk
Tlf. 51211989